VE 530 NEW PACK

8350920

Start verkoop: 2014

Ik heb een probleem

MIJN TOESTEL MAAKT LAWAAI

Draai alle zichtbare schroeven aan

ER KLEPPERT IETS WANNEER DE PEDALEN BEWEGEN

Draai de asschroeven van de pedalen een slag open, en draai ze dan zeer stevig aan. 

DE DISPLAY SCHAKELT NIET IN

Controleer of de adapter goed is aangesloten op de crosstrainer, of de adapter is aangesloten op het elektriciteitsnet en of je stopcontact werkt.
 Achterop de console: Controleer of alles correct is aangesloten.
 Aan de aansluiting tussen stuurpen en frame: Controleer of alles correct is aangesloten. 

HET DISPLAY GEEFT NIET DE JUISTE MEETEENHEDEN WEER VOOR AFSTAND EN SNELHEID

1-Controleer of de schakelaar achterop de console op \"Km\" staat voor een weergave in kilometers en \"Mi\" voor een weergave in mijl.
2-Controleer of de schakelaar achterop de console op \"VM\" staat voor een hometrainer en \"VE\" voor een crosstrainer
3-Druk op de \"RESET\"-knop om je keuze te bevestigen

IK HEB EEN PROBLEEM MET DE WEERSTAND

 
1. Controleer of de metalen pinnen van de aansluitingen niet verbogen zijn.
2. Achter op de console: controleer of alles correct is aangesloten.
    Aan de aansluiting tussen stuurpen en frame: controleer of alles correct is aangesloten.
 

 

ONTBREKENDE OF BESCHADIGDE ONDERDELEN

Zoek het onderdeel dat je nodig hebt en klik op 'NEEN'.

PROBLEMEN MET DE HARTSLAGMETING

De hartslagmeter knippert niet of knippert onregelmatig
1. Controleer de plaatsing van de batterij of vervang ze door een nieuwe batterij
2. Maak het gedeelte op de band dat in contact staat met de huid lichtjes nat
3. Plaats de band altijd op de huid en dus niet over je T-shirt

Slaag je er niet in om het probleem op te lossen of vind je het antwoord niet? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

IK BESTEL DE BESCHIKBARE ONDERDELEN VOOR DIT PRODUCT

Heb je reserveonderdelen nodig voor je fiets?

Handleiding en software

NAAR BOVEN