VE 510

8193299

Start verkoop: 2011

Ingebruikname

Ik heb een probleem

MIJN DISPLAY GEEFT NIET DE JUISTE MAATEENHEID WEER

Probleem met de configuratie van de display

 =>Controleer of de schakelaar achterop de display op \"Km\" staat voor een weergave in kilometers en \"Mi\" voor een weergave in mijl.

 =>Druk op de \"RESET\"-knop om je keuze te bevestigen.

ER KLEPPERT IETS WANNEER DE PEDALEN BEWEGEN

De pedalen zitten los
 
         => Draai de pedalen een volledige slag los, en draai ze dan opnieuw zeer stevig aan

MIJN CROSSTRAINER MAAKT GELUID

De schroeven zitten los
 
           =>Draai alle zichtbare schroeven opnieuw aan
 

PROBLEMEN MET DE HARTSLAGMETING

De hartslagindicator knippert niet of onregelmatig
=>Controleer of je de hartslagband goed om hebt (raadpleeg hiervoor de handleiding van je hartslagband)

IK HEB EEN PROBLEEM MET DE WEERSTAND

Ik draai aan de weerstandsknop, maar ik merk geen enkel verschil
 
           =>Slechte aansluiting van de kabel
Schroef de stuurhouder los en controleer of de kabel correct werd aangesloten
 
           =>Controleer of het zwarte blokje onderaan de kabel verwijderd werd
 
Niveau 1 is abnormaal zwaar
 
           =>Slechte aansluiting van de kabel
Schroef de stuurhouder los en controleer of de kabel correct werd aangesloten
 

IK HEB EEN PROBLEEM MET DE PEDALEN

Ik slaag er niet in om de pedalen te monteren
 
           =>Slechte montage van de pedalen
Controleer of de pedaal met aanduiding "R" aan de rechterkant gemonteerd werd en die met aanduiding "L" aan de linkerkant.
 
De pedalen maken geluid
 
           => Controleer de montage van de pedalen
Controleer aan de hand van de montagehandleiding of alle sluitringen correct geplaatst zijn en ga na of alle schroeven goed zijn aangedraaid.

IK SLAAG ER NIET IN OM DE WAARDEN OP HET DISPLAY TE WIJZIGEN

 
Waarden wijzigen: draaien
Functies wijzigen: drukken

ONTBREKENDE OF BESCHADIGDE ONDERDELEN

 Zoek het nummer van het onderdeel en klik op 'NEEN'’
 
 

MIJN DISPLAY GAAT NIET AAN

1. Montageprobleem
 
           =>Aan de achterkant van de console
Controleer aan de hand van de handleiding of de console correct is aangesloten
 
           =>Aan het verbindingspunt van de twee buisjes
Controleer aan de hand van de handleiding of de elektrische kabel correct is aangesloten
 
2. Elektrisch probleem
 
           =>Je crosstrainer werkt op batterijen
Controleer de +/--positie van de batterijen. Als het probleem aanhoudt, plaats dan nieuwe batterijen
 
           =>Je crosstrainer is aangesloten op het lichtnet
Controleer of je adapter goed is aangesloten op je crosstrainer en op het lichtnet. Ga ook na of je stopcontact wel werkt
 
3. Probleem in gebruik
 
Ter info: de console gaat niet aan als je tegelijkertijd de batterijen en het lichtnet gebruikt.
 
 
 
 
 

Handleiding en software

NAAR BOVEN