VE 430

REF: 8288659

VE 430

2013

Start verkoop: 2013

Ik heb een probleem

Ik heb een probleem met de pedalen

Ik slaag er niet in om de pedalen te monteren
 
           =>Slechte montage van de pedalen
Controleer of de pedaal met aanduiding "R" aan de rechterkant gemonteerd werd en die met aanduiding "L" aan de linkerkant.
 
De pedalen maken geluid
 
           => Controleer de montage van de pedalen
Controleer aan de hand van de montagehandleiding of alle sluitringen correct geplaatst zijn en ga na of alle schroeven goed zijn aangedraaid.

Mijn fitbike maakt geluid

De schroeven zitten los
 
           =>Draai alle zichtbare schroeven opnieuw aan
 

De pedalen maken lawaai

De pedalen maken geluid
 
           => Controleer de montage van de pedalen
 

Ik heb een probleem met de weerstand

Ik draai aan de weerstandsknop, maar ik merk geen enkel verschil
 
           =>Slechte aansluiting van de kabel
Schroef de stuurhouder los en controleer of de kabel correct werd aangesloten
 
           =>Controleer of het zwarte blokje onderaan de kabel verwijderd werd
 
Niveau 1 is abnormaal zwaar
 
           =>Slechte aansluiting van de kabel
Schroef de stuurhouder los en controleer of de kabel correct werd aangesloten
 

Er kleppert iets wanneer de pedalen bewegen

De pedalen zitten los
 
         => Draai de pedalen een volledige slag los, en draai ze dan opnieuw zeer stevig aan

Mijn display gaat niet aan

1. Montageprobleem
 
           =>Aan de achterkant van de console
Controleer aan de hand van de handleiding of de console correct is aangesloten
 
           =>Aan het verbindingspunt van de twee buisjes
Controleer aan de hand van de handleiding of de elektrische kabel correct is aangesloten
 
2. Elektrisch probleem
 
           =>Je hometrainer werkt op batterijen
Controleer de +/--positie van de batterijen. Als het probleem aanhoudt, plaats dan nieuwe batterijen
 
           =>Je hometrainer is aangesloten op het lichtnet
Controleer of je adapter goed is aangesloten op je hometrainer en op het lichtnet. Ga ook na of je stopcontact wel werkt
 
3. Probleem bij gebruik
 
Ter info: de console gaat niet aan als je tegelijkertijd de batterijen en het lichtnet gebruikt.
 
 
 
 
 

Ontbrekende of beschadigde onderdelen

 Zoek het nummer van het onderdeel en klik op 'NEEN'’
 
 

VE 430

Slaag je er niet in om het probleem op te lossen of vind je het antwoord niet? neem dan contact op met een van onze specialisten.

Ik bestel de beschikbare onderdelen voor dit product

Heb je reserveonderdelen nodig voor je fiets?

Handleiding