VE 710

REF: 8185043

VE 710

2011

Start verkoop: 2011

Ik heb een probleem

Ik heb een probleem met de weerstand

De display gaat aan maar de weerstand blijft op '1' staan
 
Kijk na of de ijzeren pinnen in de verbinding van de kabels niet geplooid zijn.
           
          => Plooi de pin terug in de goede richting.

Ontbrekende of beschadigde onderdelen

 Zoek het nummer van het onderdeel en klik op 'NEEN'’
 
 

Problemen met de hartslagmeting

De hartslagindicator knippert niet of onregelmatig
=>Controleer of je de hartslagband goed aan hebt (raadpleeg hiervoor de handleiding van je hartslagband)

VE 710
Mijn display gaat niet aan

1. Montageprobleem
 
           =>Aan de achterkant van de console
Controleer aan de hand van de handleiding of de console correct is aangesloten
 
           =>Aan het verbindingspunt van de twee buisjes
Controleer aan de hand van de handleiding of de elektrische kabel correct is aangesloten
 
2. Elektrisch probleem
 
           =>Je crosstrainer werkt op batterijen
Controleer de +/--positie van de batterijen. Als het probleem aanhoudt, plaats dan nieuwe batterijen
 
           =>Je crosstrainer is aangesloten op het elektriciteitsnet
Controleer of je adapter goed is aangesloten op je hometrainer en op het elektriciteitsnet. Ga ook na of je stopcontact wel werkt
 
3. Probleem bij gebruik
 
Ter info: de console gaat niet aan als je tegelijkertijd de batterijen en het elektricteitsnet gebruikt.
 
 
 
 
 

Ik slaag er niet in om de waarden op het display te wijzigen

 
Waarden wijzigen: draaien
Functies wijzigen: drukken

Er is een probleem met de meting van het vetpercentage

\"FAT\" en \"Err 2\" verschijnen op mijn display
 
           => Zorg ervoor dat je handen goed op de handpulssensoren staan en dat de sensoren niet te vochtig zijn
           => Neem de sensoren onmiddellijk vast als "HOLD" op de display verschijnt

Mijn display geeft niet de juiste maateenheid weer

Probleem met de configuratie van de display
 
           =>Controleer of de schakelaar achterop de display op \"Km\" staat voor een weergave in kilometers en \"Mi\" voor een weergave in mijl.
           
          =>Klik op de \"RESET\"-knop om dit te wijzigen.

Mijn crosstrainer maakt geluid

De schroeven zitten los
 
           =>Draai alle zichtbare schroeven opnieuw aan
 

Er kleppert iets wanneer de pedalen bewegen

De pedalen zitten los
 
         => Draai de pedalen een volledige slag los, en draai ze dan opnieuw zeer stevig aan

Ik heb een probleem met de pedalen

Ik slaag er niet in om de pedalen te monteren
 
           =>Slechte montage van de pedalen
Controleer of de pedaal met aanduiding "R" aan de rechterkant gemonteerd werd en die met aanduiding "L" aan de linkerkant.
 
De pedalen maken geluid
 
           => Controleer de montage van de pedalen
Controleer aan de hand van de montagehandleiding of alle sluitringen correct geplaatst zijn en ga na of alle schroeven goed zijn aangedraaid.

VE 710

Slaag je er niet in om het probleem op te lossen of vind je het antwoord niet? neem dan contact op met een van onze specialisten.

Ik bestel de beschikbare onderdelen voor dit product

Heb je reserveonderdelen nodig voor je fiets?

Handleiding en software